Automatically recording lecture rooms

|, Student|Automatically recording lecture rooms

Nederlands

Er worden de komende onderwijsperiode opnames gemaakt van uw colleges, welke na ieder college online beschikbaar worden gemaakt op Collegerama.nl.

Wij zullen bij een groot aantal opnames studentoperators inzetten, die ter plaatse de Collegerama apparatuur gereed zetten en tijdens de opname aanwezig zijn om zo een handmatig gestuurde opname te maken.

In een aantal zalen zullen wij de recorders geplande opnames laten maken. Dit doen wij alleen in zalen waar digitaal geschreven kan worden; krijt- en whiteboard moet handmatig in beeld worden gebracht. De opnames starten en stoppen volgens een door ons aangemaakt profiel. Waar nodig kunnen wij achteraf het begin- en eindpunt netjes maken, alsook de pauze eruit knippen.

De zalen waar wij geautomatiseerd gaan filmen:

 • EWI CZ-Ampere
 • EWI CZ Boole
 • 3mE CZ-A
 • 3mE CZ-E
 • IO IDE-ARENA
 • Aula-CZ B

LET OP

Aangezien er geen Collegerama operator in de zaal waar u doceert aanwezig is, zijn er een paar zaken waar wij u aan willen herinneren:

 • Indien u een Apple MacBook wilt gebruiken: sluit deze alstublieft via VGA aan. Via digitale aansluiting komt uw presentatie wel in de zaal maar niet in onze opname binnen.
 • Gebruik altijd een hoofdmicrofoon tijdens uw college
 • Indien u op het Smartboard schrijft, zorg dan dat het Smartboard in een kwadrant van de vierkwadranten projectie actief is (smartboard zichtbaar op beamer).
 • Uitzondering: in Pulse ontvangen wij altijd het signaal van het Smartboard)
 • De opname kent een vaste start- en eindtijd. De opname start twee minuten voor aanvang van het college (volgens roostering) en loopt tot vijf minuten na geroosterde afloop door. Anders gezegd, van xx:43 tot xx:35 (xx in uren).

English

In the upcoming teaching period, your lectures are planned to be recorded and published on Collegerama.nl

Our team of student operators will make a large number of the planned recordings. They will be present before and during the recording in the lecture hall. The camera will be controlled manually and the student operator will make sure both lecturer and written text (chalk- or whiteboard) are captured in the best way.

In a number of lecture halls, we are going to make so-called scheduled recordings. We will only make this kind of recordings in rooms where the option of ‘digital writing’ exists. The camera won’t follow you as is done with operator controlled recordings; it will capture the area where we expect the lecturer to be. The recordings start & stop at preset times. If necessary, we can trim the beginning and end of the recordings (and cut the break).

The halls where we will make automated recordings:

 • EWI CZ-Ampere
 • EWI CZ Boole
 • 3mE CZ-A
 • 3mE CZ-E
 • IO IDE-ARENA
 • Aula-CZ B

NOTE

Since there won’t be an operator present in the room/hall where you will be giving your lecture, there are a few issues of which we would like to remind you:

 • If you want to use an Apple MacBook: please connect to the AV system using a VGA dongle. If you use digital connections, the beamer will show your presentation but Collegerama won’t be able to capture the slides (due to Apple’s digital protection and copyright settings).
 • Never forget to use the headworn microphone during the lecture/recording
 • If you want to use the Smartboard, please make sure to have it visible on the beamer projection (using one or more quadrants of the four quadrant projection)
 • Exception: in Pulse, Smartboard are always captured digitally
 • The recording has a fixed beginning and end. The recording starts two minutes prior to the scheduled start of a lecture, and ends five minutes after the lecture is scheduled to end. In other words, from xx:43 to xx:35 (where xx is hours).
2019-04-26T09:20:19+00:00 06 September 2018|Categories: Employee, Student|Comments Off on Automatically recording lecture rooms