Sinds begin studiejaar (2018-2019) krijgen zowel ICT-AV-SUPPORT alsmede het NewMedia Centre (Dienst Collegerama) vragen rondom streamingmogelijkheden voor overloopzalen.

Graag legt Collegerama de (on)mogelijkheden uit betreffende streaming naar overloopzalen.

In een aantal onderwijszalen is een streaming mogelijkheid naar een andere zaal onderdeel van de AV-infrastructuur.

Dit betreft de volgende zalen:

Gebouw Collegezaal Overloopzaal

Streaming
AV-ICT

Vaste Recorder
3ME Hall A ROOM B,C,D,E,F X X
3ME Hall B ROOM A,C,D,E,F X X
3ME Hall C     X
3ME Hall D     X
3ME Hall E     X
Applied Science (building 58) BEIJERINCK KORVEZEE X  
Applied Science (building 58) WATERMAN FRANKLIN X  
ARCHITECTURE ROOM A ROOM B X X
AULA ROOM B ROOM C X X
AULA ROOM C     X
CEG ROOM A ROOM C X X
CEG ROOM B     X
CEG ROOM D     X
EEMCS AMPERE BOOLE X X
EEMCS BOOLE     X
EEMCS CHIP     X
IDE Joost van der Grinten   X  
Pulse AnyHall All Pulse Halls X  
Pulse Hall 5     X
Pulse Hall 6     X

In zalen waarbij geen streaming mogelijkheden ingebouwd zijn in de collegezaal, kan Collegerama mogelijk een stream aanbieden. Wij willen daarbij echter de volgende disclaimer plaatsen.

Collegerama is een dienst primair bedoeld voor het maken van opnames van colleges. Daarbij is het mogelijk om een live broadcast aan te zetten om op afstand (met minimale vertraging van 30 seconden op de hoofdzaal) de opname mee te kijken. De dienst heeft in beginsel geen capaciteit voor het aanbieden van een live-stream (t.b.v. het meekijken in een volgzaal) als er niet tijdig ook een opname voor is aangevraagd.

Mocht een opname van een college worden gebruikt als ‘overloop’ naar een volgzaal is Collegerama NIET verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stream naar andere zalen. De kwaliteit van de stream hangt namelijk af van de volgende factoren:

 • De staat van AV-ICT in de volgzaal (beeld, geluid, ect)
 • De werking van het netwerk (snelheid, eventuele verstoringen)

Collegerama is ALLEEN verantwoordelijk voor de opname in de hoofdzaal.

Het kan dus voorkomen dat de vertraging tussen hoofdzaal en volgzaal groter is dan 30 seconden of de kwaliteit van de stream niet goed genoeg is in de volgzaal.

Daarnaast is het opstarten van de live broadcast link in de volgzaal de verantwoordelijkheid van de aanvrager. De live broadcast link is een unieke link per vakcode en een tijdslot waarop de opname plaatsvindt. Deze link kan opgezocht worden via de website www.collegerama.nl; zoek hier het specifieke vak waar het college onder valt. Een ander optie: kijk op onze website onder het kopje ‘Weblecture -> Live broadcast’ of ‘Presentation -> Live broadcast’. Hier zijn (bij live opname) direct de live opnames te openen en te bekijken.

Is er sprake van streaming naar een volgzaal, dan is het voor een student niet noodzakelijk om in de volgzaal aanwezig te zijn. Men kan de live broadcast op iedere willekeurige plek bekijken. Daarbij is de applicatie in principe gemaakt voor playback op een desktop/laptop en niet voor grote projectie omdat alles volledig uitgerekt wordt en kwaliteit van beeld minder wordt. Uit ervaring van studenten wordt dit niet als prettig ervaren.

Hoe vraag je een Collegerama-opname aan (met eventuele live broadcast):

 • Aanvragen moeten gedaan worden door een medewerker met netID via onze website www.collegerama.nl. Het liefst hebben door een docent zelf zodat deze zelf weet dat er opnamen worden gemaakt.
 • Aanvragen worden verwerkt en ingepland (in collegeweek 8/9 voor de volgende onderwijsperiode). Toekenning van een aanvraag is gebaseerd op beschikbare personele capaciteit en opnameapparatuur.
 • Alle aanvragen die later binnenkomen dan collegeweek 8/9 worden op basis van binnenkomst bekeken en ingepland indien mogelijk.

Criteria die worden gehanteerd bij prioriteren van aanvragen:

 • Vak is nog nooit opgenomen
 • Er wordt een volledige collegereeks (i.e. alle colleges binnen één course) aangevraagd

Since the start of this Academic Year (2018-2019), both ICT-AV SUPPORT and the NewMedia Centre (and specifically Collegerama) have received a lot of questions concerning the possibilities of streaming to overflow rooms.

Collegerama would like to explain the various (im)possibilities for streaming.

In a number of lecture halls, streaming from one room to another can be serviced as this has been implemented in the AV-infrastructure.

This is possible in the following halls:

Building Lecture hall Overflow room

Streaming
AV-ICT

Vaste Recorder
3ME Hall A ROOM B,C,D,E,F X X
3ME Hall B ROOM A,C,D,E,F X X
3ME Hall C     X
3ME Hall D     X
3ME Hall E     X
Applied Science (building 58) BEIJERINCK KORVEZEE X  
Applied Science (building 58) WATERMAN FRANKLIN X  
ARCHITECTURE ROOM A ROOM B X X
AULA ROOM B ROOM C X X
AULA ROOM C     X
CEG ROOM A ROOM C X X
CEG ROOM B     X
CEG ROOM D     X
EEMCS AMPERE BOOLE X X
EEMCS BOOLE     X
EEMCS CHIP     X
IDE Joost van der Grinten   X  
Pulse AnyHall All Pulse Halls X  
Pulse Hall 5     X
Pulse Hall 6     X

In rooms where no streaming facilities have been implemented, Collegerama can help out by providing a live stream.

Collegerama is a campus service which is primarily set on making & publishing recordings of lectures. Whilst recording, it is possible to stream live (with a minimial delay in playback of around 30 seconds).

In principle, the Collegerama service has no capacity for providing live-streams (to allow for overflow contructions) if there has not been a timely made request for a recording.

When the live-stream of a recording is used in an overflow contruction (students in room Y are watching the live recording made in room X), Collegerama is NOT responsible for the quality of that stream. The quality of the stream depends on several factors:

 • The condition of AV-ICT in the overflow room (beamer, speakers etc).
 • The status of the network (availability, speed & disruptions)

Collegerama is ONLY responsible for the recording which is taking place in the lecture hall where the lecturer is presenting.

In some cases the delay between live recording and playback in the overflow room is more than 30 seconds. Furthermore, please consider that the stream/recording is meant for playback on laptop/tablet/mobile phone; the resolutions used are not designed to be shown on large projection screens.

It is the responsibility of the person who requested a live stream to start the playback of that stream in the overflow room. Each live stream has a unique weblink. This link can be found on www.collegerama.nl; please look for the course in which this lecture is given and open the session of that day. Or: go to our website and navigate to the option ‘Live broadcast’ of either Weblecture or Presentation.

When a Collegerama recording is being streamed live, it isn’t necessary for students to watch that recording in an overflow room; the link can be opened on any laptop/pc – in our out of the TU campus. Students who know of the live stream, can sit anywhere they want and watch online.

How to make a request for a Collegerama recording (with or without live broadcast):

 • Requests can only be made by an employee with TU Delft netid, through our website collegerama.nl. We prefer to see lecturers make their own requests for the recording of their lecturers; they know best which dates are necessary for recording.
 • Requests will be processed and put into our planning (in lectureweek 8/9, prior to the upcoming course period). Approval of a request is based on the availability of personnel and recording equipment.
 • All requests which are sent in after lecture week 8/9 will be judged by order of entry. Making very early requests is sensible, but gives no hard guarantee that your course can be filmed. We try to make our planning as optimal as possible.

Criteria used when prioritizing requests:

 • The requested course has not been recorded before
 • The request is made for the entire course, not just one or two lectures of the whole.