Vanaf studiejaar 2019-2020 is er een nieuwe verdeelsleutel om de kosten van SA-inhuur Collegerama door te berekenen richting de faculteiten. Hierdoor is de verdeling evenredig voor alle faculteiten.

Berekening:

  • Lumpsum NMC / aantal faculteiten = Bedrag te gebruiken per faculteit voor SA-inhuur (60.000 / 8 = 7.500)
  • Uren totaal declareren SA * uurloon SA = totale kosten opname
  • Korting geautomatiseerde opname (Opname gescheduled met vaste opname faciliteiten in collegezaal ZONDER PERSONEEL)
  • Totale kosten opname – korting geautomatiseerde opname – lumpsum faculteit = Totale kosten doorberekening naar faculteit

Kosten minder dan 0, wordt er geen verrekening of terugboeking van kosten gedaan richting de faculteit.

Kosten worden berekend van periode: september – augustus. De kosten zullen in september/oktober worden doorbelast aan de desbetreffende faculteit met een bijgeleverde factuur die op opgegeven baancode wordt doorberekend.

SA = Student Assistant